Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Dự án tu bổ tôn tạo Văn miếu Quốc Tử Giám (Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội)
Chủ trì Lê Thành Vinh
Người thực hiện
Năm thực hiện
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần Gồm 4 hồ sơ từ năm 1996-2000
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ thiết kế tu bổ tôn tạo (Phần việc: Điện chiếu sáng) năm 1999
Phục hồi tôn tạo khu Thái học năm 1997
Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác giai đoạn (1997 - 2000) Thuyết minh thiết kế kỹ thuật
Dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và khai thác giai đoạn (1996 - 2000)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 4