Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ dự án đầu tư bảo tồn tu bổ tôn tạo chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chủ trì Nguyễn Đình Huynh
Người thực hiện
Năm thực hiện 1998
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ thiết kế thi công chùa Chân Tiên - Hà Nội năm 1998
Hồ sơ dự án đầu tư bảo tồn tôn tạo chùa Chân Tiên - Hà Nội năm 1998
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 2