Profile details

Bank of digital data on relics and conservation of monuments is a database of information management of thousands of relics in Viet Nam
Profile information
Type Dự án
Language Tiếng việt
Title Hồ sơ thiết kế thi công chùa Chân Tiên (Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Chair Phạm Hoài Nam
Implementer
Year of implementation 2000
Physical description
Origin Viện Bảo tồn Di tích
Ingredient
Summary
Document list
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tu bổ chùa Chân Tiên (Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) năm 2000
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1