Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Dự án
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Luận chứng kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo chùa Cầu Đông (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Chủ trì Lê Thành Vinh
Người thực hiện
Năm thực hiện 1993
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn Di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Luận chứng kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo chùa Cầu Đông (Hàng Đào, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 1