Chi tiết hồ sơ

Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích là kho dữ liệu quản lý thông tin của hàng nghìn di tích tại Việt Nam
Thông tin hồ sơ
Loại Hồ sơ khảo sát
Ngôn ngữ Tiếng việt
Nhan đề Hồ sơ khảo sát chùa Bối Khê (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
Chủ trì Bùi Triệu Xạ
Người thực hiện Hồng Phú, Thu Khanh, Trọng Dũng
Năm thực hiện 1982
Mô tả vật lý
Xuất xứ Viện Bảo tồn di tích
Thành phần
Tóm tắt
Danh sách tài liệu
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc và họa tiết năm 1982, 1983
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê năm 1992
Hồ sơ bản vẽ kiến trúc, họa tiết chùa Bối Khê (1982)
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982(3)
Hồ sơ khảo sát Chùa Bối Khê kiến trúc họa tiết năm 1982(2)
«Trang 1 trên 1»
Số hàng trên trang/ Tổng số bản ghi: 6