Chùa Chanh

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°25’20’’B; 105°34’19’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật

Địa danh

Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Tam Quan
Liên kết