Chùa Trầm Long

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°27’20’’B; 105°21’9’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật, Mẫu
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Dấu vết trên kiến trúc: đầu TK XIX

Địa danh

Vĩnh Phúc, Sông Lô, Nhân Đạo
Liên kết