Miếu Vũ

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°29’51’’B; 105°19’36’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Công chúa Cúc Hoa
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: 01 Câu đối: Bảo Đại Nhâm Ngọ: 1932 01 Bài vị: đầu TK XX 01 Ngai thờ: đầu TK XX 01 Bát hương đá: đầu TK XX 01 Lân thờ đá: đầu TK XX

Địa danh

Vĩnh Phúc, Sông Lô, Bạch Lưu
Liên kết