đền Hùng

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°22'05.3"N 105°19'29.3"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Mẹ Âu Cơ và Lạc hầu, Lạc tướng
Group tables Quyết định xếp hạng: 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009

Địa danh

tỉnh Phú Thọ, thành phố Việt Trì, xã Hy Cương
Liên kết