đền Hát Môn

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°07'46.4"N 105°36'42.1"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: đền thờ Hai Bà Trưng
Group tables Quyết định xếp hạng: số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Phúc Thọ, xã Hát Môn
Liên kết