quán Giá

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°58'05.5"N 105°52'16.5"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Tả Hữu vu nửa cuối TK 17, nhà bia giữa TK 20, 2 bia Tự Đức 7 (1854), gạch cổ tường bao TK 17…
Group tables Quyết định xếp hạng: QĐ số 2003QĐBT ngày 15111991 của Bộ VHTT

Địa danh

Tp. Hà Nội, huyện Hoài Đức, xã Yên Sở
Liên kết