Chùa Liên Tinh

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°20'19.6"N 106°14'32.1"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật

Địa danh

Tỉnh Nam Định, huyện Nam Trực, xã Nam Hồng

Thông tin mới


Chưa có thông tin mới nào
Xem tất cả
Liên kết