Đình Tiên Cầu

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°42'44.5"N 106°03'37.1"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Quý Minh, Kim Cương, Đức Tiên Công, Vũ Đình Phúc, Phạm Thị Thuận

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Hiệp Cường
Liên kết