Đình Thổ Cầu

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°47'31.5"N 106°03'20.9"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Trần Hưng Đạo; Hồ Chí Minh
Group tables Quyết định xếp hạng: 1991

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Nghĩa Dân
Liên kết