Khu di tích nhà tù Phú Quốc

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 10°02'39.4"N 104°01'07.5"E
Group tables Quyết định xếp hạng: Quyết định số 2408/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014

Địa danh

Tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc, An Thới
Liên kết