Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°56'51.1"N 107°04'30.2"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn
Group tables Quyết định xếp hạng: Đền nằm trong Cụm di tích núi Bài Thơ - chùa Long Tiên được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) xếp hạng di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia năm 1992.

Địa danh

Tỉnh Quảng Ninh, Hạ Long, Hồng Gai

Thông tin mới


Chưa có thông tin mới nào
Xem tất cả
Liên kết