Đền Thượng, đền Trung, đền Hạ

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°03'35.2"N 105°20'48.6"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật
Group tables Quyết định xếp hạng: 02/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21/2/2008

Địa danh

Tp. Hà Nội, huyện Ba Vì, xã Minh Quang

Thông tin mới


Chưa có thông tin mới nào
Xem tất cả
Liên kết