Đình Tiên Non

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°45’37”N; 105°42’03”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Đông Hải Đại vương
Group tables Quyết định xếp hạng: 294/QĐ-UBND ngày 1/2/2010

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, phường Tiền Châu
Liên kết