Đền Ngô Tướng Công

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°14’13”N; 105°43’32”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Ngô Tướng Công
Group tables Quyết định xếp hạng: 424/QĐ-UBND ngày 4/2/2013

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, xã Phúc Thắng
Liên kết