Quán Ông Đô

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°44'02.5"N 105°46'11.0"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Giữa thế kỷ 20

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, thị trấn Vân Đình
Liên kết