Đền Thái Bình

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°42'51.1"N 105°46'06.8"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Giữa thế kỷ 20 (Tiền tế , Hậu cung)
Group tables Quyết định xếp hạng: Số 138QĐ ngày 31/1/1992

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Vạn Thái
Liên kết