Miếu thôn Nội Xá

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°41'24.0"N 105°46'16.9"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Nửa cuối thế kỷ 19 (Ống muống +Hậu cung)
Group tables Quyết định xếp hạng: Số 938QĐ/UB ngày 23/8/2000

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Vạn Thái
Liên kết