Đền Thanh Sam

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°46'22.9"N 105°45'48.1"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Giữa thế kỷ 20 (Đại bái)

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Trường Thịnh
Liên kết