Quán Ông

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°44'10.2"N 105°48'08.2"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Nửa đầu thế kỷ 20 (Hậu cung)

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Phương Tú
Liên kết