Miếu thôn Trần Đăng

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°46'21.3"N 105°44'59.6"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Nửa đầu thế kỷ 20(Đại bái) Giữa thế kỷ 19 (Hậu cung)
Group tables Quyết định xếp hạng: Số 28VH/QĐ ngày 18/1/1988

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Hoa Sơn
Liên kết