Đền Phù Lưu Thượng

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°39'42.6"N 105°47'23.4"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phạm Văn Liêu, Lê Thị Ngọc Khanh (vợ của em trai)
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 (Hậu cung)
Group tables Quyết định xếp hạng: Số 65QĐ/BT ngày 16/1/1995

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Phù Lưu
Liên kết